Westfalia Benelux

Disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer aansprakelijkheid en copyright.

Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van de voorwaarden.
Aanbiedingen, leveringen en prestaties van de “verkoper” vinden uitsluitend plaats op grond van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze gelden voor alle zakelijke betrekkingen, ook als ze nog niet helemaal overeengekomen zijn. Uiterlijk na ontvangstneming van de goederen gelden deze voorwaarden als aangenomen. Tegenargumenten van de koper op grond van zijn algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden hiermee tegengesproken. Uitzonderingen op grond van deze voorwaarden, zijn alleen geldig mits ze door de “verkoper” schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen en contractafsluitingen.
Mondelinge aanbiedingen van de “verkoper” zijn geheel vrijblijvend, opdrachten die schriftelijk worden doorgegeven worden rechtsgeldig, er zal dan een uitlevering plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor aanvullingen en veranderingen.

3. Prijzen.
De prijzen worden in de catalogus vermeld. De geldigheid daarvan bepaald de “verkoper”. Bij elke verschijning van een update vervallen de prijzen in de vorige editie. De “verkoper” behoudt het recht om tussentijdse prijzen naar boven of naar onderen aan te passen. Van bonusregelingen is geen sprake indien men zich onverwijld bezig houdt in dezelfde branche, dus concurrerend zijn. Catalogus/Productspecificaties blijven eigendom van de “verkoper” en blijven bij de koper totdat de “verkoper” anders bepaald.

4. Leveringen/Transportschade.
De goederen worden uitgeleverd d.m.v. pakketdienst. De levering van goederen geschiedt met overgave aan het transportbedrijf met volledig risico voor de koper. Bij overgave aan het transportbedrijf gelden hun algemene leveringsvoorwaarden. Men dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Manco of beschadigingen dient men direct aan het transportbedrijf te melden. Bij financiële schade dient de koper zijn vorderingen met het transportbedrijf af te handelen.

5. Ruilen/Terugname.
Alle door onze geleverde goederen, voor zover origineel verpakt, niet gebruikt en onbeschadigd kunnen binnen 4 weken tegen de actuele prijs teruggenomen worden. De vergoeding voor het terugnemen is 10% van de waarde. Retourgoederen moeten vroegtijdig bij de “verkoper” bekend zijn. Na overleg worden de goederen bij de koper afgehaald. Worden goederen door de koper teruggestuurd dient dat vrij van alle kosten te zijn.Elektronische artikelen, zoals regelapparaten, modules worden nooit retour genomen. Bij niet franco zendingen wordt dit door de “verkoper” geweigerd c.q. de kosten in rekening gebracht. Goederen die niet meer tot het officiële leveringsassortiment behoren worden niet teruggenomen. De afhaling geschiedt met risico voor de koper. De afhaalkosten zijn ca. gelijk aan de bezorgkosten.

6. Waarborg.
Voor alle goederen die de “verkoper” levert, geldt de wettelijke waarborgplicht van 6 maanden. Bij ongeoorloofd gebruik of veranderingen van het product vervalt deze waarborgplicht. Men dient bij constatering van fabricagefouten direct de “verkoper” daarvan op de hoogte te stellen. Volgens deze waarborgplicht vergoedt de “verkoper” kosteloos de schade d.m.v. een reparatie of omruiling.

7. Onjuistheden Website.
Het kan voorkomen dat niet alle specifieke informatie bij onze trekhaken klopt. Deze informatie krijgen wij van Westfalia Automotive en vermelden dit als zodanig op onze website.U moet dan denken aan informatie zoals bumperuitsnedes e.d. Het is dan ook altijd raadzaam om de handleiding van te voren te bekijken.
Hier kan dan ook niet over gecorrespondeerd worden.